Föreningens folkbildningsaktiviteter sker i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan

 Föreningen tackar Sparbanksstiftelsen för coronabidrag som gjort att vi klarat av våra fasta utgifter för 2021.

 OBS:Hemsidan har legat nere pga. flytt till annan domän men nu funkar den igen

kika gärna in på aktuelltsidan och förbättringar i bygdegården

Varmt välkomna till Essunga Bygdegård

Vi anordnar en aktivitet i månaden av skiftande sort.

Det ska finnas något för alla som ska vara trevligt eller intressant

Vi har fått ekonomiskt stöd för

Vi har fått ekonomiskt stöd för "utrustning för nutida och framtida teknik" från Sparbanksstiftelsen