Föreningens folkbildningsaktiviteter sker i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan

 

Vi är glada för att fått ta del av Sparbanksstödet som delas ut av Sparbanken Skaraborg genom Sparbanksstiftelsen                                                                   

 OBS: kika in på aktuelltsidan och förbättringar i bygdegården

Varmt välkomna till Essunga Bygdegård

Vi anordnar en aktivitet i månaden av skiftande sort.

Det ska finnas något för alla som ska vara trevligt eller intressant

Vi har fått ekonomiskt stöd för "utrustning för nutida och framtida teknik" från Sparbanksstiftelsen